Bilingual
nursery and kindergarten
Akademia Kropki

Quality of education

Co nas wyróżnia?/ What makes us different?

Bilingualism

Już od pierwszych dni obecności dziecka w Akademii Kropki, ma ono codzienny kontakt z językiem angielskim. Stosujemy metodę immersji językowej, dzięki której dzieci chłoną język w naturalny sposób. Nauka angielskiego odbywa się również poprzez zastosowanie pedagogiki zabawy oraz regularnych zajęć językowych.

From the first days of the child’s presence at the Kropki Academy, it has everyday contact with English. We use the language immersion method, thanks to which children absorb the language in a natural way. Learning English is also done by using fun pedagogy and regular language classes.

Salka SI

Ważnym jest dla nas holistyczny rozwój małego człowieka, dlatego pod okiem wykwalifikowanego terapeuty będziemy korzystać z salki SI. zajęcia ogólnorozwojowe w grupie, jak i terapie indywidualne.

The holistic development of a small person is important to us, that’s why under the guidance of a qualified therapist we will use the SI room. general development classes in the group as well as individual therapies.

Oferta

Terapia teatrem

Dla dzieci okres przedszkolny jest czasem w którym uczą się wyrażać i radzić z emocjami. Teatr to doskonały sposób zarówno na ich wyrażenie, jak i obserwację emocji z boku i odniesienie się do nich.

Kompetencje przyszłości

W Akademii Kropki stawiamy nacisk na rozwój kompetencji przyszłości, które pozwolą dzieciom w życiu dorosłym na odważne poruszanie się w nieustannie zmieniającym się świecie. Ważnym jest dla nas edukacja matematyczna, ekologiczna, żywieniowa oraz rozwój inteligencji społecznej.

Montessori i Kropka

Montessori i Kropka

„Postaw tu kropkę i zobaczymy, co się stanie”- słowa nauczycielki z książki Peter’a H. Reynolds’a

„Kropka” stały się inspiracją dla nazwy naszej placówki.

Mała Vashti nie wierzyła w swój talent i potencjał, nauczycielka pomogła jej pójść swoją drogą rozwoju. Naszym założeniem jest, aby dzieci same, stopniowo odkrywały własne możliwości.

Pragniemy towarzyszyć im w tym procesie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Opieramy się na pedagogice Marii Montessori wykorzystując również charakterystyczne dla niej pomoce edukacyjne. Czerpiemy jednak także z nowoczesności, nie zamykając się na nowe media.

Pragniemy, aby dziecko opuszczając Akademię Kropki było gotowe na odnalezienie się w każdej
rzeczywistości szkolnej.

Przestrzeń dająca poczucie bezpieczeństwa


W Akademii Kropki wnętrza przeznaczone do zabawy i nauki dzieci aranżowane są minimalistycznie oraz tak, aby nie traciły one domowego charakteru (dużą rolę przywiązujemy do kącików, w których dziecko może w każdej chwili odpocząć)

REKRUTACJA 2020!

Przyjdź na dni otwarte i sprawdź jak spędzamy
czas w przedszkolach AkademiaKropki

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy