Slide Dwujęzyczne żłobek
i przedszkole
Akademia Kropki
Jakość edukacji Rekrutacja 2021 Rekrutacja 2020
Akademia Kropki

Witamy w Akademii Kropki

  Każdy z nas spotkał lub spotka w swoim życiu nauczyciela, który w szczególny sposób wyryje się w naszej pamięci. To dzięki niemu odkrywamy swoje mocne strony, własną wartość oraz wewnętrzną siłę. Takimi nauczycielami chcemy być. Nieustannie towarzyszy nam poczucie misji. Wiemy, że nasza praca, to niezwykła odpowiedzialność, ale i ogromna radość.

Image
Image
Nasza oferta

Co nas wyróżnia?

 • Dwujęzyczność
  Bilingualism
 • Koncepcja pedagogiczna Froebla
  Froebel pedagogical concept
 • Terapia teatrem
  Theater therapy
 • Kompetencje przyszłości
  Competences of the future
Image

  Już od pierwszych dni obecności dziecka w Akademii Kropki, ma ono codzienny kontakt z językiem angielskim. Stosujemy metodę immersji językowej, dzięki której dzieci chłoną język w naturalny sposób. Nauka angielskiego odbywa się również poprzez zastosowanie pedagogiki zabawy oraz regularnych zajęć językowych.

  _

  From the first days of the child’s presence at the Kropki Academy, it has everyday contact with English. We use the language immersion method, thanks to which children absorb the language in a natural way. Learning English is also done by using fun pedagogy and regular language classes.

Image

  Koncepcja F. Froebla oparta jest na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda oraz z przedmiotami, jakimi są zabawki celowo stworzone przez dorosłego dla dziecka. Są to tak zwane dary, czyli materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, a także- mozaiki, patyczki, pierścienie i punkty. Służą dzieciom do zabaw percepcyjno - manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.

  Dary są podstawą do rozwijania funkcji symbolicznej. Zamiast gotowych obrazów prezentujemy dzieciom symbole, np. zieloną piłeczkę zamiast smoka, prostą konstrukcję z drewnianych sześcianów zamiast domu, czy zamku. Upraszczając formę skłaniamy dzieci do rozwoju wyobraźni, języka, pamięci, odtwarzania własnych doświadczeń. Jednocześnie angażujemy  emocje. Dary stanowią podłoże do realizowania całej podstawy programowej – rozwijania wiedzy o świecie, przedmiotach, ludziach. Są doskonałym materiałem do nauki matematyki, rozwijają poczucie estetyki, wprowadzają w świat barw, kształtów, w świat piękna i nauki.

  Dary są także atrakcyjnym materiałem do zabaw swobodnych. Ich prostota daje nieskończone możliwości użycia – w ruchu, statecznie, na płaszczyźnie i w przestrzeni. Jeden prosty dar może każdego dnia być innym elementem zabawy – takim, jak zapragnie dziecko. Zabawa staje się więc twórcza, konstruktywna i bogacąca poznawczo.

  Dzieci w zabawach swobodnych tworzą z nich:

  • kształty naturalne (inaczej zwane formami życia) - są to konstrukcje, które dzieci układają z wyobraźni lub posługując się wzorem,
  • kształty wiedzy to konstrukcje ilustrujące zjawiska matematyczne o charakterze arytmetycznym lub geometrycznym; dzieci układają np. pionowe lub poziome płotki, ilustrujące treść zadań matematycznych,
  • kształty piękna to wzory o charakterze ozdobnym, układane jako rytmy pasowe lub wzory o charakterze gwieździstym, układane jako rozety lub powstające w układzie krzyżowym; podczas układania takich ornamentów dzieci wykorzystują zjawiska matematyczne, np.  przesunięcie równoległe, a także obroty.

  WALORY PRACY Z DARAMI:

  • budowanie systemu wartości - nauka poszanowania przedmiotów oraz otaczającego świata,
  • zaspokajanie potrzeby ciekawości i zabawy u dzieci,
  • rozwijanie umiejętności społecznych – nauka współpracy,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej,
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, wszechstronnej aktywności a także samodzielności,
  • wszechstronny rozwój dzieci – zgodnie z podstawą programową,
  • rozwój wyobraźni - za pomocą darów nauczyciel i dzieci mogą ilustrować treść bajek, wierszy, opowiadań czy legend,
  • przygotowanie do nabywania umiejętności i czytania i pisania.

  Komplet materiałów dydaktycznych składa się z 14 pudełek darów, a także siatki geometrycznej dołączonej do zestawu. Siatka wspierająca pracę z materiałami dydaktycznymi jest uzupełnieniem pracy ze schematami. 

  źródło: froebel.pl

Image

  Dla dzieci okres przedszkolny jest czasem w którym uczą się wyrażać i radzić z emocjami. Teatr to doskonały sposób zarówno na ich wyrażenie, jak i obserwację emocji z boku i odniesienie się do nich.

  _

  For children, the preschool period is the time when they learn to express and deal with emotions. The theater is a great way to express them both and observe emotions from the side and refer to them.

Image

  W Akademii Kropki stawiamy nacisk na rozwój kompetencji przyszłości, które pozwolą dzieciom w życiu dorosłym na odważne poruszanie się w nieustannie zmieniającym się świecie. Ważnym jest dla nas edukacja matematyczna, ekologiczna, żywieniowa oraz rozwój inteligencji społecznej.

  _

  At the Academy of Dot, we focus on developing future competences that will allow children in adult life to move bravely in an ever-changing world. Mathematics, ecology, nutrition and the development of social intelligence are important to us.

Zarezerwuj miejsce

Zadzwoń i zapisz swoje dziecko 570 765 713

Montessori and Dot

Montessori i Kropka

„Postaw tu kropkę i zobaczymy, co się stanie”

- słowa nauczycielki z książki Peter’a H. Reynolds’a
„Kropka” stały się inspiracją dla nazwy naszej placówki.
Mała Vashti nie wierzyła w swój talent i potencjał, nauczycielka pomogła jej pójść swoją drogą rozwoju. Naszym założeniem jest, aby dzieci same, stopniowo odkrywały własne możliwości.

Pragniemy towarzyszyć im w tym procesie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Opieramy się na pedagogice Marii Montessori wykorzystując również charakterystyczne dla niej pomoce edukacyjne. Czerpiemy jednak także z nowoczesności, nie zamykając się na nowe media. Pragniemy, aby dziecko opuszczając Akademię Kropki było gotowe na odnalezienie się w każdej rzeczywistości szkolnej.

_

„Put a dot here and we’ll see what happens”

– words of the teacher from the book of Peter H. Reynolds
„Kropka” became the inspiration for the name of our facility.
Little Vashti did not believe in her talent and potential, the teacher helped her follow her path of development. Our assumption is for children to gradually discover their own capabilities.

We want to accompany them in this process, sharing our knowledge and experience. We rely on Maria Montessori’s pedagogy also using characteristic educational aids. However, we also draw on modernity without closing to new media. We want the child leaving the Academy of Dot to be ready to find each one school reality.

Image
Image

Akademia Kropki

A space that gives a sense of security

Przestrzeń dająca poczucie bezpieczeństwa

W Akademii Kropki wnętrza przeznaczone do zabawy i nauki dzieci aranżowane są minimalistycznie oraz tak, aby nie traciły one domowego charakteru (dużą rolę przywiązujemy do kącików, w których dziecko może w każdej chwili odpocząć).

At the Academy of Dot, the interiors designed for playing and learning children are arranged minimally and so that they do not lose their home character (we attach a big role to the corners where the child can relax at any time).
  Aktualności

  Najnowsze wpisy

  Dzień Ziemniaka w Akademii Kropki

  We wtorek 26 października obchodziliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka. Były zabawy ziemniaczane po polsku i po angielsku, piosenki z ziemniakiem w tle, poznaliśmy jak rośnie ziemniak i co można z niego zrobić. Dzieci wykonały też ziemniaczaną pracę plastyczną a na koniec odbyły się warsztaty kulinarne, na których robiliśmy pyszne pieczone ziemniaczki i frytki. Oczywiście upiekliśmy je […]

  Rekrutacja CAŁOROCZNA

  Wszystkich chętnych do zapisania dziecka właśnie do naszych placówek prosimy o zgłoszenia poprzez specjalny formularz dostępny na stronie. Rekrutacja prowadzona jest w ramach wolnych miejsc. W przypadku braku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. ZAPRASZAMY!

  Wyprawka do przedszkola i żłobka

  Co wchodzi w skład wyprawki do przedszkola? Kapcie na podeszwie gumowej (najlepiej zapinane na rzepy) lub skarpety antypoślizgowe, Ubranka na zmianę, Krem z filtrem. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nie myjemy zębów w przedszkolu. Co wchodzi w skład wyprawki do żłobka? Butelka do karmienia – jeśli dziecko jest karmione butelką, Butelka lub kubek do picia, […]

  Współpracujemy z: