Nasze przedszkole łączy dwujęzyczność (polsko – angielski program), elementy Montessori oraz wsparcie sensoryczno – psychologiczne by rozwijać dzieci emocjonalnie w umiejętnościach społecznych.

_

Our kindergarten combines bilingualism (Polish - English program), Montessori elements and sensory and psychological support to develop children emotionally in social skills.

 

Formularz rekrutacyjny Akademia Kropki - przedszkole

Image

Oferujemy

 • Dwujęzyczność
  Bilingualism

 • Elementy Montesorri
  Montessori elements

 • Wsparcie psychologa i logopedy
  Psychological support and speech therapist
 • Zajęcia dodatkowe i wycieczki
  Additional classes and trips

Image

  Jednym z głównych założeń Akademii Kropki jest stworzenie dzieciom jak najlepszego startu na dalsze etapy edukacji. Dlatego w naszym przedszkolu przyłączamy się do programu powszechnej dwujęzyczności dzieci. Każde dziecko może stać się dwujęzyczne, jeśli tylko wystarczająco słyszy oba języki i używa ich od najmłodszych lat. 

  _

  One of the main assumptions of the Kropka Academy is to create for children the best start to the next stages of education. That is why in our kindergarten we join the program of universal bilingualism of children. Any child can become bilingual if he can hear both languages sufficiently and use them from an early age.

Image

  Proces wychowawczy opieramy na pedagogice Marii Montessori. Swoje odzwierciedlenie ma ona już w zaprojektowanej przestrzeni. Dzieci mają swobodny dostęp do wszystkich zabawek i pomocy edukacyjnych. Zabawki wykonane są w większości z materiałów ekologicznych. Nie posiadamy zabawek grających w przedszkolu. Ergonomia sal pomaga w integracji dzieci i nauce pracy w grupie. Dajemy dzieciom dużo swobody w indywidualnym rozwoju, zachowując jednocześnie ustalone reguły, dyscyplinę.

  _

  We base the educational process on the pedagogy of Maria Montessori. It already has its reflection in the designed space. Children have free access to all toys and educational aids. The toys are made mostly of ecological materials. We don't have playing toys in kindergarten. Room ergonomics help in integrating children and learning to work in a group. We give children a lot of freedom in individual development while maintaining established rules and discipline.

Image

  Ważnym jest dla nas holistyczny rozwój małego człowieka, dlatego tworzymy salę do terapii sensorycznej, salę doświadczania świata. Jej wyposażenie pomoże dzieciom szybciej zrozumieć reakcję ciała na bodźce.

  _

  The holistic development of a small person is important to us, that's why we create a room for sensory therapy, a room for experiencing the world. Its equipment will help children more quickly understand the body's response to stimuli.

Image
  • Rytmika /Rhythmics classes
  • Taniec / Dance classes
  • Gimnastyka z elementami jogi / Gymnastics with elements of yoga
  • Dogoterapia / Pet therapy
  • Bajkoterapia / Story therapy
  • Sensoplastyka / Sensual activities
  • Warsztaty Poznajemy Swiat / Around the World workshop
  • Teatr mobilny / Mobile theater
  • Wycieczki / Trips
  • Programowanie
  • Robotyka
  • Warsztaty Mały Inżynier
  • Mobilna Filharmonia
  • Balet
  • Każdego dnia, jeśli pogoda pozwala, dzieci wychodzą na nasz plac zabaw / Every day, if the weather permits, children go out to our playgr

Do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 zostało:

Nasza kadra:

Klaudia Sychowska

Dyrektor Żłobka i Przedszkola Akademia Kropki

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogika i terapia pedagogiczna, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania oświatą.  Z zamiłowania i wykształcenia, całym sercem oddana pracy z dziećmi. Tworząca na co dzień miejsce pełne akceptacji i szacunku dla każdego dziecka, otwierająca przed nimi piękno świata i drzemiących w nich pasji.

Moje zawodowe motto podąża za myślą Williama Arthura Warda “Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. Znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki inspiruje”.

Katarzyna

Wychowawca grupy przedszkolnej

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłam studia na kierunku Integralna Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczęłam pracując jako opiekun w domu dziecka. Doświadczenie w pracy nauczyciela zdobywałam podczas licznych praktyk w trakcie trwania studiów, pracując jako opiekun w żłobku oraz asystent nauczyciela w przedszkolu. W swoich działaniach dydaktyczno– wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Ponieważ każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego moim priorytetem jest indywidualne podejście, wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania.

Każdy dzień w pracy z dzieckiem jest inny. Z wielką dumą i satysfakcją obserwuję codzienne postępy podopiecznych w różnych obszarach. Uśmiech i radość najmłodszych jest dla mnie najpiękniejszą nagrodą jaką mogę otrzymać jako wychowawca.

Barbara

Opiekunka dziecięca

Jestem mamą dwóch wspaniałych córek: Madzi i Kasi, którym poświęciłam całe swoje życie. Teraz, gdy są już one samodzielne mogę swoją energię, zaangażowanie i miłość poświęcić innym dzieciaczkom , aby wyrosły na wspaniałych i dobrych ludzi. Z wykształcenia jestem mgr Zarządzania po Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończyłam także Studium Dietetyczne, dlatego wiem jak ważne jest żywienie dzieci w wieku do lat 3. Z zamiłowania jestem ogrodniczką. Uwielbiam kwiaty, rośliny i swój ogród.

W Akademii Kropki chciałabym zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do przyrody i ekologii. Jestem wrażliwą, ciepłą i pełną radości osobą, a praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i zadowolenie.

Barbara

Opiekunka dziecięca

Jestem wrażliwą, kochającą dzieci, ciepłą osobą. Każdego, zwłaszcza dziecko traktuję z wielkim szacunkiem, mając na uwadze jego indywidualność i  wyjątkowość. Lubię książki, poezję śpiewaną, dobrą kuchnię i swój dom. Jestem domatorką. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński na kierunku filologii polska z  reżyserią teatralną ze specjalnością  nauczycielską. Mam wykształcenie wyższe zawodowe. Ponadto ukończyłam kurs opiekuna dzieci do lat 3 w żłobku i klubie dziecięcym, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym oraz kurs wychowawców  kolonijnych w placówkach dla dzieci i młodzieży. Podczas studiów pracowałam jako niania oraz wychowawca na koloniach letnich .Długo nie mogłam podjąć wymarzonej pracy z dziećmi gdyż  wychowywałam moją własną trójkę wspaniałych dzieci: Różyczkę, Szymona i Michała. Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam rok temu w Żłobku i Przedszkolu Świat Dziecka gdzie oprócz zajęć dydaktycznych prowadziłam też  zajęcia teatralne. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i radości. Nie ma nic bardziej cennego jak uśmiech na twarzy dziecka.

W Akademii Kropki chciałabym stworzyć dzieciom wspaniałą atmosferę i dać poczucie pełnej akceptacji aby tym samym mogły otworzyć się na wiedzę i czerpać dużo radości z otaczającego je świata. Chciałabym również prowadzić zajęcia teatralne aby w ten sposób przybliżyć dzieciom najpiękniejszą dziecięcą literaturę i poezję. A poprzez zabawę w teatr  rozwijać dziecięcą  wrażliwość i otwartość na świat i drugiego człowieka. 

Edyta

Logopeda

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem i filologiem polskim. Od lat pracuję w placówkach oświatowych i medycznych. Na co dzień prowadzę terapię indywidualną dzieci i dorosłych. Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną oraz zajmuję się wczesną interwencją logopedyczną.

Logopedia to moja pasja, dzięki której realizuję swoje marzenia. Praca z dziećmi to wciąż nowe wyzwania i ogromna odpowiedzialność. Nawet najmniejszy sukces moich podopiecznych daje mi olbrzymią radość i satysfakcję. Każda nowo zdobyta umiejętność dziecka jest dla mnie największą nagrodą.

Wioleta

Opiekunka dziecięca

Z zamiłowania jestem psiarą, razem ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi pomaga uczyć i rozwijać u dzieci empatię i szacunek do zwierząt.  Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi w grupach młodszych. Jestem kopalnią pomysłów na wspólną zabawę i rozwój. Co więcej, jestem ogromem energii z dużym poczuciem humoru, który wita wszystkie dzieci każdego dnia. Jestem zwolenniczką wychowania w duchu rodzicielstwa bliskości.

Od dziecka zajmowałam się młodszym rodzeństwem, a wśród dzieci czuję się dobrze. Posiadam kwalifikacje do opieki nad dziećmi żłobkowymi. Ten wiek i czas rozwoju dziecka jest mi najdroższy. Uważam, że w tym okresie należy wesprzeć dzieci w ich drodze do samodzielności. To są pierwsze kroki we wszystkim: nauka chodzenia, samodzielne jedzenie, zasypianie, odpieluszkowanie. Co ważne, dzieci w żłobku pokonują te wszystkie wyzwania same, będąc wspierane przez nauczyciela ale już nie tak bardzo rodzica. To miłe kiedy rodzic, z zadowoleniem przekazuje, że pociecha prezentuje w domu swoje osiągnięcia. Z dzieci trzeba być dumnym na każdym etapie rozwoju.

W Akademii oczekuję na miłą wspólną pracę z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i moimi pieskami, w celu umożliwienia tym ostatnim najlepszego startu w świat.

Emilia

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej z językiem niemieckim. W Przedszkolu Akademia Kropki jestem Ciocią od Angielskiego. Staram się, by nauka języka była świetną przygodą, jestem zwolenniczką nauki poprzez ruch, taniec, śpiew i zabawę. W wolnym czasie jest mi samej ciężko usiedzieć w miejscu, więc również w pracy staram się zapewnić dzieciom jak najwięcej ruchu. Szacunek do natury i zwierząt oraz zdrowy styl życia to bliskie mi wartości, które próbuję przekazać podopiecznym. 

Wielką radość sprawiają mi małe sukcesy – śmiech dzieci, głośno wykrzykiwane słówka i pięknie śpiewane piosenki po angielsku.

Zapraszamy na profil Przedszkola w Krakowie: