Nasze przedszkole łączy dwujęzyczność (polsko – angielski program), elementy Montessori oraz wsparcie sensoryczno – psychologiczne by rozwijać dzieci emocjonalnie w umiejętnościach społecznych.

_

Our kindergarten combines bilingualism (Polish - English program), Montessori elements and sensory and psychological support to develop children emotionally in social skills.

 

Formularz rekrutacyjny Akademia Kropki - przedszkole

Image

Oferujemy

 • Dwujęzyczność
  Bilingualism

 • Elementy Montesorri
  Montessori elements

 • Wsparcie psychologa i logopedy
  Psychological support and speech therapist
 • Zajęcia dodatkowe i wycieczki
  Additional classes and trips

Image

  Jednym z głównych założeń Akademii Kropki jest stworzenie dzieciom jak najlepszego startu na dalsze etapy edukacji. Dlatego w naszym przedszkolu przyłączamy się do programu powszechnej dwujęzyczności dzieci. Każde dziecko może stać się dwujęzyczne, jeśli tylko wystarczająco słyszy oba języki i używa ich od najmłodszych lat. 

  _

  One of the main assumptions of the Kropka Academy is to create for children the best start to the next stages of education. That is why in our kindergarten we join the program of universal bilingualism of children. Any child can become bilingual if he can hear both languages sufficiently and use them from an early age.

Image

  Proces wychowawczy opieramy na pedagogice Marii Montessori. Swoje odzwierciedlenie ma ona już w zaprojektowanej przestrzeni. Dzieci mają swobodny dostęp do wszystkich zabawek i pomocy edukacyjnych. Zabawki wykonane są w większości z materiałów ekologicznych. Nie posiadamy zabawek grających w przedszkolu. Ergonomia sal pomaga w integracji dzieci i nauce pracy w grupie. Dajemy dzieciom dużo swobody w indywidualnym rozwoju, zachowując jednocześnie ustalone reguły, dyscyplinę.

  _

  We base the educational process on the pedagogy of Maria Montessori. It already has its reflection in the designed space. Children have free access to all toys and educational aids. The toys are made mostly of ecological materials. We don't have playing toys in kindergarten. Room ergonomics help in integrating children and learning to work in a group. We give children a lot of freedom in individual development while maintaining established rules and discipline.

Image

  Ważnym jest dla nas holistyczny rozwój małego człowieka, dlatego tworzymy salę do terapii sensorycznej, salę doświadczania świata. Jej wyposażenie pomoże dzieciom szybciej zrozumieć reakcję ciała na bodźce.

  _

  The holistic development of a small person is important to us, that's why we create a room for sensory therapy, a room for experiencing the world. Its equipment will help children more quickly understand the body's response to stimuli.

Image
  • Rytmika /Rhythmics classes
  • Taniec / Dance classes
  • Gimnastyka z elementami jogi / Gymnastics with elements of yoga
  • Dogoterapia / Pet therapy
  • Bajkoterapia / Story therapy
  • Sensoplastyka / Sensual activities
  • Warsztaty Poznajemy Swiat / Around the World workshop
  • Teatr mobilny / Mobile theater
  • Wycieczki / Trips
  • Programowanie
  • Robotyka
  • Warsztaty Mały Inżynier
  • Mobilna Filharmonia
  • Balet
  • Każdego dnia, jeśli pogoda pozwala, dzieci wychodzą na nasz plac zabaw / Every day, if the weather permits, children go out to our playgr

Do końca promocji
"Wpisowe za 0zł" zostało:

Nasza kadra:

Klaudia Sychowska

Dyrektor Żłobka i Przedszkola Akademia Kropki

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogika i terapia pedagogiczna, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania oświatą.  Z zamiłowania i wykształcenia, całym sercem oddana pracy z dziećmi. Tworząca na co dzień miejsce pełne akceptacji i szacunku dla każdego dziecka, otwierająca przed nimi piękno świata i drzemiących w nich pasji.

Moje zawodowe motto podąża za myślą Williama Arthura Warda “Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. Znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki inspiruje”.

Barbara

Opiekunka dziecięca

Jestem mamą dwóch wspaniałych córek: Madzi i Kasi, którym poświęciłam całe swoje życie. Teraz, gdy są już one samodzielne mogę swoją energię, zaangażowanie i miłość poświęcić innym dzieciaczkom , aby wyrosły na wspaniałych i dobrych ludzi. Z wykształcenia jestem mgr Zarządzania po Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończyłam także Studium Dietetyczne, dlatego wiem jak ważne jest żywienie dzieci w wieku do lat 3. Z zamiłowania jestem ogrodniczką. Uwielbiam kwiaty, rośliny i swój ogród.

W Akademii Kropki chciałabym zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do przyrody i ekologii. Jestem wrażliwą, ciepłą i pełną radości osobą, a praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i zadowolenie.

Barbara

Opiekunka dziecięca

Jestem wrażliwą, kochającą dzieci, ciepłą osobą. Każdego, zwłaszcza dziecko traktuję z wielkim szacunkiem, mając na uwadze jego indywidualność i  wyjątkowość. Lubię książki, poezję śpiewaną, dobrą kuchnię i swój dom. Jestem domatorką. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński na kierunku filologii polska z  reżyserią teatralną ze specjalnością  nauczycielską. Mam wykształcenie wyższe zawodowe. Ponadto ukończyłam kurs opiekuna dzieci do lat 3 w żłobku i klubie dziecięcym, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym oraz kurs wychowawców  kolonijnych w placówkach dla dzieci i młodzieży. Podczas studiów pracowałam jako niania oraz wychowawca na koloniach letnich .Długo nie mogłam podjąć wymarzonej pracy z dziećmi gdyż  wychowywałam moją własną trójkę wspaniałych dzieci: Różyczkę, Szymona i Michała. Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam rok temu w Żłobku i Przedszkolu Świat Dziecka gdzie oprócz zajęć dydaktycznych prowadziłam też  zajęcia teatralne. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i radości. Nie ma nic bardziej cennego jak uśmiech na twarzy dziecka.

W Akademii Kropki chciałabym stworzyć dzieciom wspaniałą atmosferę i dać poczucie pełnej akceptacji aby tym samym mogły otworzyć się na wiedzę i czerpać dużo radości z otaczającego je świata. Chciałabym również prowadzić zajęcia teatralne aby w ten sposób przybliżyć dzieciom najpiękniejszą dziecięcą literaturę i poezję. A poprzez zabawę w teatr  rozwijać dziecięcą  wrażliwość i otwartość na świat i drugiego człowieka. 

Edyta

Logopeda

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem i filologiem polskim. Od lat pracuję w placówkach oświatowych i medycznych. Na co dzień prowadzę terapię indywidualną dzieci i dorosłych. Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną oraz zajmuję się wczesną interwencją logopedyczną.

Logopedia to moja pasja, dzięki której realizuję swoje marzenia. Praca z dziećmi to wciąż nowe wyzwania i ogromna odpowiedzialność. Nawet najmniejszy sukces moich podopiecznych daje mi olbrzymią radość i satysfakcję. Każda nowo zdobyta umiejętność dziecka jest dla mnie największą nagrodą.

Katarzyna

Psycholog

Jestem psychologiem i trenerem umiejętności społecznych, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności psychologia stosowana.

Na co dzień pracuje w szkole podstawowej i jestem trenerem rozwijającym procesy poznawcze u dzieci oraz młodzieży takie jak pamięć, koncentracja, wyobraźnia. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, nadpobudliwością, afazją dziecięcą, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracuje również z dziećmi posiadającymi zaburzenia emocjonalne trudności w rozwoju społecznym.

Posiadam dużo pozytywnej energii, którą w łatwy sposób wykorzystuje w pracy z dziećmi. Szybko potrafię zbudować pozytywną relację z najmłodszymi, a do pracy motywuje mnie uśmiech dziecka i jego małe sukcesy. Moją pasją jest prowadzenie zajęć i warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci, a moją misją jest lepsze jutro dzieci oraz młodzieży.

W Akademii Kropki chciałabym dać poczucie bezpieczeństwa, wsparcia oraz akceptacji, chciałabym również rozwijać inteligencję emocjonalną wśród najmłodszych, która jest tak potrzebna we współczesnych czasach.

Wioleta

Opiekunka dziecięca

Z zamiłowania jestem psiarą, razem ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi pomaga uczyć i rozwijać u dzieci empatię i szacunek do zwierząt.  Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi w grupach młodszych. Jestem kopalnią pomysłów na wspólną zabawę i rozwój. Co więcej, jestem ogromem energii z dużym poczuciem humoru, który wita wszystkie dzieci każdego dnia. Jestem zwolenniczką wychowania w duchu rodzicielstwa bliskości.

Od dziecka zajmowałam się młodszym rodzeństwem, a wśród dzieci czuję się dobrze. Posiadam kwalifikacje do opieki nad dziećmi żłobkowymi. Ten wiek i czas rozwoju dziecka jest mi najdroższy. Uważam, że w tym okresie należy wesprzeć dzieci w ich drodze do samodzielności. To są pierwsze kroki we wszystkim: nauka chodzenia, samodzielne jedzenie, zasypianie, odpieluszkowanie. Co ważne, dzieci w żłobku pokonują te wszystkie wyzwania same, będąc wspierane przez nauczyciela ale już nie tak bardzo rodzica. To miłe kiedy rodzic, z zadowoleniem przekazuje, że pociecha prezentuje w domu swoje osiągnięcia. Z dzieci trzeba być dumnym na każdym etapie rozwoju.

W Akademii oczekuję na miłą wspólną pracę z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i moimi pieskami, w celu umożliwienia tym ostatnim najlepszego startu w świat.

Dominika

Opiekunka dziecięca

Z zawodu jestem Technologiem żywieniowym jak również absolwentem Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Ukończyłam studia o kierunku Turystyka i Rekreacja ze specjalizacją Organizacja czasu wolnego. Dzieci to moja pasja, uwielbiam pracę i kontakt z małymi dziećmi. Od najmłodszych lat zajmowałam się młodszym rodzeństwem. Wiele cennym wskazówek i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi zdobyłam w trakcie stażu w żłobku oraz pracy jako opiekuna dziecięcego. Posiadam również kurs Wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kurs pierwszej pomocy medycznej. Z dzieciaczkami uwielbiam rysować, malować i wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne, czytać i przeglądać książeczki dla najmłodszych, wychodzić na długie spacery. Stopniowo wprowadzać je w otaczający nas świat, rozbudzać ich dziecięcą ciekawość, a także uwrażliwiać na piękno przyrody. W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej niezwykle istotne dla mnie jest nie tylko nawiązanie prawidłowo i silnej więzi z dzieckiem ale także bardzo zależy mi na budowaniu spokojnej relacji z rodzicami opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i założeniach nurtu rodzicielstwa. Zawsze staram się ściśle współpracować z rodzicami uwzględniając i szanując ich opinię, poglądy oraz styl wychowania dziecka.

Marta

Pomoc nauczyciela
Opiekunka dziecięca

Jestem spokojną, wrażliwą osobą. Mam 2 córki, którym całkowicie poświęcam swój czas. Kocham dzieci, uważam, że każdy niezależnie od wieku zasługuje na miłość i szacunek. Uwielbiam zwierzęta, zwłaszcza pieski sama owego posiadam. Bardzo lubię domowe wypieki, które co tydzień przygotowuję dla rodziny. Mam średnie wykształcenie. Ukończyłam kurs opiekuna nauczyciela oraz kurs pierwszej pomocy. W akademii kropki pracuję jako pomoc nauczyciela. W każdej sytuacji staram się wysłuchać i pomóc dzieciom. Każdy Ich uśmiech to wspaniała nagroda za wykonywaną pracę.

Emilia

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej z językiem niemieckim. W Przedszkolu Akademia Kropki jestem Ciocią od Angielskiego. Staram się, by nauka języka była świetną przygodą, jestem zwolenniczką nauki poprzez ruch, taniec, śpiew i zabawę. W wolnym czasie jest mi samej ciężko usiedzieć w miejscu, więc również w pracy staram się zapewnić dzieciom jak najwięcej ruchu. Szacunek do natury i zwierząt oraz zdrowy styl życia to bliskie mi wartości, które próbuję przekazać podopiecznym. 

Wielką radość sprawiają mi małe sukcesy – śmiech dzieci, głośno wykrzykiwane słówka i pięknie śpiewane piosenki po angielsku.

Josephine

Native Speaker

Hello everyone, I’m Josephine Bond, Married to an EU national British and I have two kids 15- and 13-year-old. I Am a native English speaker and speak a little Spanish. I finished my Ph.D. in the Philippines Public Administration and Governance in University of the Visayas and am working on my book this year. I also finished my master’s degree in Business Administration and units in Master’s in Education. I have a diploma in Professional Education and Diploma in Education Uk level 3. I also earned a TESOL/ TEFL Certificate as a Teacher in English as a second language. I finished my Diploma in Business in Information Technology Singapore standard credit Cambridge and Thames business school in London. My bachelor’s degree is Finance Administration.

I was an IBM Business Teacher in high school and in college for 6 years. I teach English in my country from 1 year old to adult mostly are Koreans, Japanese, Vietnamese and Chinese. I’m also teaching online in International School in the Philippines for Senior High and College for English and Entrepreneurship. My students are Vietnamese, Canadian, Korean, Japanese and from the Middle east. Iam also a homeschool teacher here in Poland. I teach English to a 2 year old and 5 year old sister, Polish family here who own a translation IT company here in krakow.

I’m happy to be part of the team in academia. Thank you for the warm embrace and I fell in love with the children. They were so sweet. I was surprised they pay attention to me and are willing to learn. They ask a lot of questions although I don’t understand the language. I try my best to address the question based on my lesson of the day.

Zapraszamy na profil Przedszkola w Krakowie:

STATUT DWUJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO