Nasze przedszkole łączy dwujęzyczność (polsko – angielski program), elementy Montessori oraz wsparcie sensoryczno – psychologiczne by rozwijać dzieci emocjonalnie w umiejętnościach społecznych.

_

Our kindergarten combines bilingualism (Polish – English program), Montessori elements and sensory and psychological support to develop children emotionally in social skills.

Formularz rekrutacyjny Akademia Kropki – przedszkole

 

Image


Oferujemy

 • Dwujęzyczność
  Bilingualism
 • Elementy Montesorri
  Montessori elements
 • Wsparcie psychologa i logopedy
  Psychological support and speech therapist
 • Zajęcia dodatkowe i wycieczki
  Additional classes and trips


Image

Jednym z głównych założeń Akademii Kropki jest stworzenie dzieciom jak najlepszego startu na dalsze etapy edukacji. Dlatego w naszym przedszkolu przyłączamy się do programu powszechnej dwujęzyczności dzieci. Każde dziecko może stać się dwujęzyczne, jeśli tylko wystarczająco słyszy oba języki i używa ich od najmłodszych lat. 

_

One of the main assumptions of the Kropka Academy is to create for children the best start to the next stages of education. That is why in our kindergarten we join the program of universal bilingualism of children. Any child can become bilingual if he can hear both languages sufficiently and use them from an early age.

Image

Proces wychowawczy opieramy na pedagogice Marii Montessori. Swoje odzwierciedlenie ma ona już w zaprojektowanej przestrzeni. Dzieci mają swobodny dostęp do wszystkich zabawek i pomocy edukacyjnych. Zabawki wykonane są w większości z materiałów ekologicznych. Nie posiadamy zabawek grających w przedszkolu. Ergonomia sal pomaga w integracji dzieci i nauce pracy w grupie. Dajemy dzieciom dużo swobody w indywidualnym rozwoju, zachowując jednocześnie ustalone reguły, dyscyplinę.

_

We base the educational process on the pedagogy of Maria Montessori. It already has its reflection in the designed space. Children have free access to all toys and educational aids. The toys are made mostly of ecological materials. We don’t have playing toys in kindergarten. Room ergonomics help in integrating children and learning to work in a group. We give children a lot of freedom in individual development while maintaining established rules and discipline.

Image

Ważnym jest dla nas holistyczny rozwój małego człowieka, dlatego tworzymy salę do terapii sensorycznej, salę doświadczania świata. Jej wyposażenie pomoże dzieciom szybciej zrozumieć reakcję ciała na bodźce.

_

The holistic development of a small person is important to us, that’s why we create a room for sensory therapy, a room for experiencing the world. Its equipment will help children more quickly understand the body’s response to stimuli.

Image
  • Rytmika /Rhythmics classes
  • Taniec / Dance classes
  • Gimnastyka z elementami jogi / Gymnastics with elements of yoga
  • Dogoterapia / Pet therapy
  • Bajkoterapia / Story therapy
  • Sensoplastyka / Sensual activities
  • Warsztaty Poznajemy Swiat / Around the World workshop
  • Teatr mobilny / Mobile theater
  • Wycieczki / Trips
  • Programowanie
  • Robotyka
  • Warsztaty Mały Inżynier
  • Mobilna Filharmonia
  • Balet
  • Każdego dnia, jeśli pogoda pozwala, dzieci wychodzą na nasz plac zabaw / Every day, if the weather permits, children go out to our playgr


Do końca promocji
“Wpisowe za 0zł” zostało:

Nasza kadra:

 

 


Ewa

Logopeda

Jestem pedagogiem i logopedą, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuję w przedszkolach, szkole prywatnej a także w stowarzyszeniu koncentrując się na dzieciach z trudnościami w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz alalii. W 2016 r. pracowałam w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych w Manchester, gdzie miałam możliwość obserwowania i wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych.  

W mojej pracy najbardziej lubię to, że każdy dzień jest inny. Mogę wykorzystywać kreatywność i stwarzać dla dzieci takie warunki podczas ćwiczeń w formie zabawy, które umożliwią im osiągać sukcesy.  

Prywatnie jestem mamą synka, uwielbiam morze i ciepłe dni.  W Akademii Kropki chciałabym wesprzeć rozwój mowy dzieci jak najbardziej to możliwe, zarówno podczas zajęć grupowych jak i indywidualnych. Stworzyć taką atmosferę, aby dzieci czuły się komfortowo i bezpiecznie, a proponowane zabawy wspierające artykulację były dla nich wartościowe i atrakcyjne.


Katarzyna

Psycholog

Jestem psychologiem i trenerem umiejętności społecznych, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności psychologia stosowana.

Na co dzień pracuje w szkole podstawowej i jestem trenerem rozwijającym procesy poznawcze u dzieci oraz młodzieży takie jak pamięć, koncentracja, wyobraźnia. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, nadpobudliwością, afazją dziecięcą, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracuje również z dziećmi posiadającymi zaburzenia emocjonalne trudności w rozwoju społecznym.

Posiadam dużo pozytywnej energii, którą w łatwy sposób wykorzystuje w pracy z dziećmi. Szybko potrafię zbudować pozytywną relację z najmłodszymi, a do pracy motywuje mnie uśmiech dziecka i jego małe sukcesy. Moją pasją jest prowadzenie zajęć i warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci, a moją misją jest lepsze jutro dzieci oraz młodzieży.

W Akademii Kropki chciałabym dać poczucie bezpieczeństwa, wsparcia oraz akceptacji, chciałabym również rozwijać inteligencję emocjonalną wśród najmłodszych, która jest tak potrzebna we współczesnych czasach.

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy na profil Przedszkola w Krakowie:


Facebook

STATUT DWUJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO


Kliknij tutaj