Nasze przedszkole łączy dwujęzyczność (polsko – angielski program), elementy Montessori oraz wsparcie sensoryczno – psychologiczne by rozwijać dzieci emocjonalnie w umiejętnościach społecznych.

_

Our kindergarten combines bilingualism (Polish - English program), Montessori elements and sensory and psychological support to develop children emotionally in social skills.

 

Formularz rekrutacyjny Akademia Kropki - przedszkole

Image

Oferujemy

 • Dwujęzyczność
  Bilingualism

 • Elementy Montesorri
  Montessori elements

 • Wsparcie psychologa i logopedy
  Psychological support and speech therapist
 • Zajęcia dodatkowe i wycieczki
  Additional classes and trips

Image

  Jednym z głównych założeń Akademii Kropki jest stworzenie dzieciom jak najlepszego startu na dalsze etapy edukacji. Dlatego w naszym przedszkolu przyłączamy się do programu powszechnej dwujęzyczności dzieci. Każde dziecko może stać się dwujęzyczne, jeśli tylko wystarczająco słyszy oba języki i używa ich od najmłodszych lat. 

  _

  One of the main assumptions of the Kropka Academy is to create for children the best start to the next stages of education. That is why in our kindergarten we join the program of universal bilingualism of children. Any child can become bilingual if he can hear both languages sufficiently and use them from an early age.

Image

  Proces wychowawczy opieramy na pedagogice Marii Montessori. Swoje odzwierciedlenie ma ona już w zaprojektowanej przestrzeni. Dzieci mają swobodny dostęp do wszystkich zabawek i pomocy edukacyjnych. Zabawki wykonane są w większości z materiałów ekologicznych. Nie posiadamy zabawek grających w przedszkolu. Ergonomia sal pomaga w integracji dzieci i nauce pracy w grupie. Dajemy dzieciom dużo swobody w indywidualnym rozwoju, zachowując jednocześnie ustalone reguły, dyscyplinę.

  _

  We base the educational process on the pedagogy of Maria Montessori. It already has its reflection in the designed space. Children have free access to all toys and educational aids. The toys are made mostly of ecological materials. We don't have playing toys in kindergarten. Room ergonomics help in integrating children and learning to work in a group. We give children a lot of freedom in individual development while maintaining established rules and discipline.

Image

  Ważnym jest dla nas holistyczny rozwój małego człowieka, dlatego tworzymy salę do terapii sensorycznej, salę doświadczania świata. Jej wyposażenie pomoże dzieciom szybciej zrozumieć reakcję ciała na bodźce.

  _

  The holistic development of a small person is important to us, that's why we create a room for sensory therapy, a room for experiencing the world. Its equipment will help children more quickly understand the body's response to stimuli.

Image
  • Rytmika /Rhythmics classes
  • Taniec / Dance classes
  • Gimnastyka z elementami jogi / Gymnastics with elements of yoga
  • Dogoterapia / Pet therapy
  • Bajkoterapia / Story therapy
  • Sensoplastyka / Sensual activities
  • Warsztaty Poznajemy Swiat / Around the World workshop
  • Teatr mobilny / Mobile theater
  • Wycieczki / Trips
  • Programowanie
  • Robotyka
  • Warsztaty Mały Inżynier
  • Mobilna Filharmonia
  • Balet
  • Każdego dnia, jeśli pogoda pozwala, dzieci wychodzą na nasz plac zabaw / Every day, if the weather permits, children go out to our playgr

Do końca promocji
"Wpisowe za 0zł" zostało:

Nasza kadra:

Klaudia Sychowska

Dyrektor

Żłobka i Przedszkola Akademia Kropki

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogika i terapia pedagogiczna, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania oświatą.  Z zamiłowania i wykształcenia, całym sercem oddana pracy z dziećmi. Tworząca na co dzień miejsce pełne akceptacji i szacunku dla każdego dziecka, otwierająca przed nimi piękno świata i drzemiących w nich pasji.

Moje zawodowe motto podąża za myślą Williama Arthura Warda “Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. Znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki inspiruje”.

Katarzyna

Opiekunka dziecięca

Więcej o mnie już wkrótce 😉

Barbara

Opiekunka dziecięca

Jestem wrażliwą, kochającą dzieci, ciepłą osobą. Każdego, zwłaszcza dziecko traktuję z wielkim szacunkiem, mając na uwadze jego indywidualność i  wyjątkowość. Lubię książki, poezję śpiewaną, dobrą kuchnię i swój dom. Jestem domatorką. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński na kierunku filologii polska z  reżyserią teatralną ze specjalnością  nauczycielską. Mam wykształcenie wyższe zawodowe. Ponadto ukończyłam kurs opiekuna dzieci do lat 3 w żłobku i klubie dziecięcym, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym oraz kurs wychowawców  kolonijnych w placówkach dla dzieci i młodzieży. Podczas studiów pracowałam jako niania oraz wychowawca na koloniach letnich .Długo nie mogłam podjąć wymarzonej pracy z dziećmi gdyż  wychowywałam moją własną trójkę wspaniałych dzieci: Różyczkę, Szymona i Michała. Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam rok temu w Żłobku i Przedszkolu Świat Dziecka gdzie oprócz zajęć dydaktycznych prowadziłam też  zajęcia teatralne. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i radości. Nie ma nic bardziej cennego jak uśmiech na twarzy dziecka.

W Akademii Kropki chciałabym stworzyć dzieciom wspaniałą atmosferę i dać poczucie pełnej akceptacji aby tym samym mogły otworzyć się na wiedzę i czerpać dużo radości z otaczającego je świata. Chciałabym również prowadzić zajęcia teatralne aby w ten sposób przybliżyć dzieciom najpiękniejszą dziecięcą literaturę i poezję. A poprzez zabawę w teatr  rozwijać dziecięcą  wrażliwość i otwartość na świat i drugiego człowieka. 

Ewa

Logopeda

Jestem pedagogiem i logopedą, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuję w przedszkolach, szkole prywatnej a także w stowarzyszeniu koncentrując się na dzieciach z trudnościami w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz alalii. W 2016 r. pracowałam w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych w Manchester, gdzie miałam możliwość obserwowania i wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych.  

W mojej pracy najbardziej lubię to, że każdy dzień jest inny. Mogę wykorzystywać kreatywność i stwarzać dla dzieci takie warunki podczas ćwiczeń w formie zabawy, które umożliwią im osiągać sukcesy.  

Prywatnie jestem mamą synka, uwielbiam morze i ciepłe dni.  W Akademii Kropki chciałabym wesprzeć rozwój mowy dzieci jak najbardziej to możliwe, zarówno podczas zajęć grupowych jak i indywidualnych. Stworzyć taką atmosferę, aby dzieci czuły się komfortowo i bezpiecznie, a proponowane zabawy wspierające artykulację były dla nich wartościowe i atrakcyjne.

Katarzyna

Psycholog

Jestem psychologiem i trenerem umiejętności społecznych, tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności psychologia stosowana.

Na co dzień pracuje w szkole podstawowej i jestem trenerem rozwijającym procesy poznawcze u dzieci oraz młodzieży takie jak pamięć, koncentracja, wyobraźnia. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, nadpobudliwością, afazją dziecięcą, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracuje również z dziećmi posiadającymi zaburzenia emocjonalne trudności w rozwoju społecznym.

Posiadam dużo pozytywnej energii, którą w łatwy sposób wykorzystuje w pracy z dziećmi. Szybko potrafię zbudować pozytywną relację z najmłodszymi, a do pracy motywuje mnie uśmiech dziecka i jego małe sukcesy. Moją pasją jest prowadzenie zajęć i warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci, a moją misją jest lepsze jutro dzieci oraz młodzieży.

W Akademii Kropki chciałabym dać poczucie bezpieczeństwa, wsparcia oraz akceptacji, chciałabym również rozwijać inteligencję emocjonalną wśród najmłodszych, która jest tak potrzebna we współczesnych czasach.

Wioleta

Opiekunka dziecięca

Z zamiłowania jestem psiarą, razem ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi pomaga uczyć i rozwijać u dzieci empatię i szacunek do zwierząt.  Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi w grupach młodszych. Jestem kopalnią pomysłów na wspólną zabawę i rozwój. Co więcej, jestem ogromem energii z dużym poczuciem humoru, który wita wszystkie dzieci każdego dnia. Jestem zwolenniczką wychowania w duchu rodzicielstwa bliskości.

Od dziecka zajmowałam się młodszym rodzeństwem, a wśród dzieci czuję się dobrze. Posiadam kwalifikacje do opieki nad dziećmi żłobkowymi. Ten wiek i czas rozwoju dziecka jest mi najdroższy. Uważam, że w tym okresie należy wesprzeć dzieci w ich drodze do samodzielności. To są pierwsze kroki we wszystkim: nauka chodzenia, samodzielne jedzenie, zasypianie, odpieluszkowanie. Co ważne, dzieci w żłobku pokonują te wszystkie wyzwania same, będąc wspierane przez nauczyciela ale już nie tak bardzo rodzica. To miłe kiedy rodzic, z zadowoleniem przekazuje, że pociecha prezentuje w domu swoje osiągnięcia. Z dzieci trzeba być dumnym na każdym etapie rozwoju.

W Akademii oczekuję na miłą wspólną pracę z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i moimi pieskami, w celu umożliwienia tym ostatnim najlepszego startu w świat.

Dominika

Opiekunka dziecięca

Z zawodu jestem Technologiem żywieniowym jak również absolwentem Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Ukończyłam studia o kierunku Turystyka i Rekreacja ze specjalizacją Organizacja czasu wolnego. Dzieci to moja pasja, uwielbiam pracę i kontakt z małymi dziećmi. Od najmłodszych lat zajmowałam się młodszym rodzeństwem. Wiele cennym wskazówek i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi zdobyłam w trakcie stażu w żłobku oraz pracy jako opiekuna dziecięcego. Posiadam również kurs Wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kurs pierwszej pomocy medycznej. Z dzieciaczkami uwielbiam rysować, malować i wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne, czytać i przeglądać książeczki dla najmłodszych, wychodzić na długie spacery. Stopniowo wprowadzać je w otaczający nas świat, rozbudzać ich dziecięcą ciekawość, a także uwrażliwiać na piękno przyrody. W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej niezwykle istotne dla mnie jest nie tylko nawiązanie prawidłowo i silnej więzi z dzieckiem ale także bardzo zależy mi na budowaniu spokojnej relacji z rodzicami opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i założeniach nurtu rodzicielstwa. Zawsze staram się ściśle współpracować z rodzicami uwzględniając i szanując ich opinię, poglądy oraz styl wychowania dziecka.

Natalia

Nauczyciel

Więcej o mnie już wkrótce 😉

Sylwia

Pomoc Nauczyciela

Ukończyłam studia o profilu pedagogika resocjalizacyjna. Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek: Alicji i Aleksandry. Doskonale znam dzieci w wieku przedszkolnym i ich potrzeby. W pracy dbam o komfort dzieci i zapewniam im poczucie bezpieczeństwa, a swoim towarzystwem staram się wypełnić chwile rozłąki z rodzicami. Mam w sobie dużo empatii lubię ludzi i zwierzęta. Nie przechodzę obojętnie obok osoby potrzebującej. Zawsze chętnie wysłucham, porozmawiam i przytulę, gdy podopieczny ma taką potrzebę. Niezwykle ważne są dla mnie dobre relacje z dziećmi. Cieszy mnie, gdy dziecko się uśmiecha i ma dobre samopoczucie będąc w przedszkolu.

Zapraszamy na profil Przedszkola w Krakowie:

STATUT DWUJĘZYCZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO