Ewelina Iżycka-Hodurek realizuje projekt pt. „Akademia Kropki – uruchomienie nowego żłobka w Krakowie” nr RPMP.08.05.00-12-0024/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

_
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 30 osób (28K i 2M) z woj. małopolskiego z gminy Kraków, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 30 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 01.04.2019r. – 30.04.2020r.

_

Wartość Projektu: 390 744,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 332 133,03 PLN

_
Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kraków i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

 

Image

W związku z projektem "Akademia Kropki- uruchomienie nowego żłobka w Krakowie" zapraszamy Państwa do wzięcia w nim udziału. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji.

 

Image

Informacje odnośnie rekrutacji do przedszkola udzielane są pod numerem telefonu: 570 765 713
Aby zapisać dziecko do przedszkola, prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz przesłanie ich na adres: przedszkole.rekrutacja@akademiakropki.pl lub dostarczenie osobiście.

_

Information regarding recruitment to kindergarten is available by phone: 570 765 713
To enroll your child in kindergarten, please fill out the recruitment documents and send them to the address: przedszkole.rekrutacja@akademiakropki.pl or deliver in person.

_

 

Image